Hiệu Vị Bát Hương Chữ Song Ngữ

270,000450,000

Chất liệu: Giấy xuyến chỉ hoặc giấy trắng cổ
Ngôn ngữ: Song ngữ Hán – Việt
Khổ giấy: B5

098 164 0961