Từ Bi Thủy Sám Song Ngữ

100,000200,000

Chất liệu: Giấy xuyến chỉ hoặc trắng cổ
Khổ giấy: B5
Ngôn ngữ: Song Ngữ

098 164 0961