Thích Ca Hành Táng Song Ngữ

200,000550,000

Số trang: 155
Chất liệu: Giấy xuyến chỉ hoặc giấy trắng cổ
Ngôn ngữ: Song ngữ Hán – Việt
Khổ giấy: B5

098 164 0961