Thiền Lâm Bảo Huấn (bộ 2 tập)

400,000

Năm khắc in: 1859
Nơi tàng bản: chùa Bồ Đà
Số quyển: 02
Số trang: tổng 153 trang đôi

098 164 0961