Khai Tài Môn Khoa – Song Ngữ Tuyến Chỉ

70,000

Chất liệu: Giấy xuyến chỉ
Quy cách: Khâu gáy theo lối cổ
Ngôn ngữ: Song ngữ đối chiếu

098 164 0961