Mao Sơn Phù Chú Song Ngữ

300,000530,000

Số trang: 200 trang (gập đôi, khâu gáy)
Chất liệu: Giấy xuyến chỉ hoặc trắng cổ
Ngôn ngữ: Song ngữ Hán – Việt
Khổ giấy: B5 ngược

098 164 0961