Phát Tấu – Trần Triều – Tứ Phủ – Ngũ Hổ song ngữ

350,000550,000

Số trang: 159 trang gập đôi
Chất liệu: Giấy xuyến chỉ hoặc giấy trắng cổ
Ngôn ngữ: Song ngữ Nho – Việt
Khổ giấy: B5

098 164 0961