Tạp Tiếu Song Ngữ (tuyến chỉ) – Bộ 5 Quyển

2,500,000

Chất liệu: Giấy xuyến chỉ
Quy cách: Khâu gáy theo lối cổ
Ngôn ngữ: Song ngữ đối chiếu

098 164 0961