Thượng Lương Động Thổ Chữ Nho

80,000120,000

Số trang: 36
Chất liệu: Giấy xuyến chỉ hoặc giấy trắng cổ
Ngôn ngữ: Chữ Nho
Khổ giấy: B5

098 164 0961