Từ Bi Tam Muội Thủy Sám Pháp Quyển Tổng Song Ngữ

200,000350,000

Số trang: 131
Chất liệu: Giấy xuyến chỉ, giấy trắng cổ
Ngôn ngữ: Song ngữ Hán – Việt
Khổ giấy: B5 ngược

098 164 0961