Khổng Minh Gia Cát Lượng – Lê Xuân Mai Biên Soạn – 494 trang

250,000

Số trang: 494
Chất liệu: Giấy trắng cổ
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Khổ giấy: B5 xuôi

098 164 0961