Cây Cỏ Việt Nam – Phạm Hoàng Hộ (Bộ 3 quyển)

1,100,000

Số trang: 1027+952+1027
Chất liệu: Giấy trắng cổ
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Khổ giấy: B5 xuôi

098 164 0961