Chơi Chữ – Lãng Nhân – 1970

200,000

Số trang: 234
Chất liệu: Giấy trắng cổ
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Khổ giấy: B5 xuôi

098 164 0961