Chuyện Làng Nho (Nho Lâm Ngoại Sử) Tập 1+2 – Ngô Kính Tử

300,000

Số trang: 411+413
Chất liệu: Giấy trắng cổ
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Khổ giấy: B5 xuôi

098 164 0961