Sách Đại Việt Sử Ký Toàn Thư Ngoại Kỷ

200,000

Số trang: 739
Chất liệu: Giấy trắng cổ
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Khổ giấy: B5 xuôi
Bản dịch: Mạc Bảo thần Nhượng Tống
NXB: Tân Việt năm 1964.

098 164 0961