Hán Văn – Trần Trọng San – 1963

180,000

Số trang: 337
Chất liệu: Giấy trắng cổ
Ngôn ngữ: Tiếng Việt (Quốc ngữ)
Khổ giấy: A5 xuôi

098 164 0961