Khoa học nhận dạng – Lê Giang – NXB văn hóa dân tộc(1997) – 419 trang

250,000

Số trang: 419
Chất liệu: Giấy trắng cổ
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Khổ giấy: B5 xuôi

098 164 0961