Kinh Tỳ Kheo Na Tiên (Hán – Việt) – Đoàn Trung Còn, Nguyễn Minh Tiến

150,000

Số trang: 306
Chất liệu: Giấy trắng cổ
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Khổ giấy: B5 xuôi

098 164 0961