Quyền Trí Trung Hoa (giành quyền hành thuật vận trí bày mưu) Tập 1+2 – Lãnh Thành Kim

420,000

Số trang: 602+662
Chất liệu: Giấy trắng cổ
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Khổ giấy: B5 xuôi

098 164 0961