Khóa Tụng Hằng Ngày (1935)

80,000

Số trang: 90
Chất liệu: Giấy trắng cổ
Ngôn ngữ: Quốc Ngữ
Khổ giấy: B5

098 164 0961