Sớ Điệp Công Văn – Tập 1 – Thích Nguyên Tâm: Phần Sớ

250,000

Số trang: 993
Chất liệu: Giấy trắng cổ
Ngôn ngữ: Tiếng Việt (Quốc ngữ)
Khổ giấy: b5 xuôi

098 164 0961