Sớ Điệp Công Văn – Tập 3 – Thích Nguyên Tâm – Phần Điệp

250,000

Số trang: 985
Chất liệu: Giấy trắng cổ
Ngôn ngữ: Tiếng Việt (Quốc ngữ)
Khổ giấy: b5 xuôi

098 164 0961