Tam Thế Diễn Cầm – Vũ Đăng dịch (1940)

120,000

Số trang: 116
Chất liệu: Giấy trắng cổ
Ngôn ngữ: Tiếng Việt (Quốc ngữ)
Khổ giấy: B5 XUÔI

098 164 0961