Tam Thiên Tự – Đoàn Trung Còn – NXB Trí Đức Tòng Thơ 1959

120,000

Số trang: 41
Chất liệu: Giấy trắng cổ
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Khổ giấy: B5 xuôi

098 164 0961