Thiền Môn Nhật Tụng (chùa Từ Hiếu 1898)

200,000

Số trang: 132
Chất liệu: Giấy xuyến chỉ
Ngôn ngữ: Chữ Nho
Khổ giấy: B5 ngược

098 164 0961