Trạch Vân Tân Án-Thấm Trúc Nhưng-NXB Văn hóa-Thông tin 1997- 699 trang

250,000

Số trang: 699
Chất liệu: Giấy trắng cổ
Ngôn ngữ: Tiếng Việt (Quốc ngữ)
Khổ giấy: b5 xuôi

098 164 0961