Truyện Kiều – bản Thịnh Mỹ Đường Tự Đức Kỷ Mão

200,000

Số trang: 376
Chất liệu: Giấy trắng cổ
Ngôn ngữ: Song ngữ Nôm – Việt
Khổ giấy: B5 xuôi

098 164 0961