Việt Nam Sử Lược – Tư Liệu Lịch Sử Quý – Trần Trọng Kim

250,000

Số trang: 587
Chất liệu: Giấy trắng cổ
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Khổ giấy: B5 xuôi
NXB Tân Việt: 1968

098 164 0961