Ba Thời Khóa Tụng Hàng Ngày – Hội Nam Kỳ Nghiên Cứu Phật Học – 1938

100,000

Số trang: 84
Chất liệu: Giấy trắng cổ
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Khổ giấy: B5 xuôi

098 164 0961