Bộ sách tạp tiếu chư khoa song ngữ giấy trắng cổ

800,000

Bộ sách bao gồm 5 cuốn
Chất liệu: Giấy trắng cổ.
Ngôn ngữ: Song ngữ Hán Việt
Khổ sách: A4

098 164 0961