Cơ Sở Ngữ Văn Hán Nôm 4 Tập (NXB Giáo Dục 1986) – Lê Trí Viễn , Đặng Đức Siêu

450,000

Tập 1 239 trang, Tập 2 274 trang, Tập 3 254 trang, Tập 4 342 trang
Chất liệu: Giấy trắng cổ
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Khổ giấy: B5 xuôi

098 164 0961