Giới Đàn Tăng – Soạn dịch: H.T Thích Thiện Hòa – 103 trang quốc ngữ

100,000

Số trang: 103
Chất liệu: Giấy trắng cổ
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Khổ giấy: B5 xuôi

098 164 0961