Kinh Tương Ưng Bộ (5 cuốn) – Hòa thượng Thích Minh Châu

500,000

Sách gồm 5 cuốn:
Tập 1 (3783trang)
Tập 2 (337 trang)
Tập 3 (293 trang)
Tập 4 (424 trang)
Tập 5 (485 trang)
Chất liệu: Giấy trắng cổ
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Khổ giấy: B5

098 164 0961