Lịch Triều Hiến Chương Loại Chí (Bộ 2 cuốn) – Phan Huy Chú

500,000

Quyển 1: 982 trang, Quyển 2: 730 trang
Chất liệu: Giấy trắng cổ
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Khổ giấy: B5 xuôi

098 164 0961