Linh Xăm Đức Thánh Trần Hưng Đạo (phục chế còn vài chữ chưa rõ)

99,000

Số trang: 100
Chất liệu: Giấy trắng cổ
Ngôn ngữ: Quốc ngữ
Khổ giấy: A5 xuôi

098 164 0961