Long Thư Tịnh Độ Văn (Khắc bản đời Thanh năm 1883)

100,000

Số trang: 256
Chất liệu: Giấy trắng cổ
Ngôn ngữ: HÁN
Khổ giấy: B5 ngược

098 164 0961