Nghệ Thuật Chỉ Đạo Chiến Tranh (NXB Tứ Anh 1952) – Hồ Hán Sơn

200,000

Số trang: 201
Chất liệu: Giấy trắng cổ
Ngôn ngữ: Tiếng Việt (Quốc ngữ)
Khổ giấy: B5 xuôi

098 164 0961