Người Phật Tử Cần Biết – Trưởng Lão Thích Thông Lạc

250,000

Số trang: Tập 1 – 229 ,Tập 2 – 241
Chất liệu: Giấy trắng cổ
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Khổ giấy: B5

098 164 0961