Phật Thuyết A Di Đà Kinh Yếu Giải (Mộc Khắc 1932)

120,000

Số trang: 106
Chất liệu: Giấy trắng cổ
Ngôn ngữ: chữ nho
Khổ giấy: B5 ngược

098 164 0961