SỐ TỬ VI – CHIÊU ĐẨU – XUẤT BẢN NĂM 1931

150,000

Số trang: 104
Chất liệu: Giấy trắng cổ
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Khổ giấy: B5 xuôi

098 164 0961