Thần Quyền Lục Pháp – Liên Nhã Trần Kim Cang

150,000

Số trang: 50
Chất liệu: Giấy trắng cổ
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Khổ giấy: B5

Xưa nay, khi người ta nói đến bùa chú thì có rất nhiều người cho rằng những thứ đó là trò huyễn hoặc, lừa bịp… Nhưng các bạn hãy lắng nghe chân lý, giá trị đạo đức và sự lợi ích tích cực của bùa chú để tránh rơi vào hiện tượng mê tín

098 164 0961