Trung Bộ Kinh

300,000

Sách gồm 3 tập
Tập 1 (254 trang)
Tập 2 (308 trang)
Tập 3 (239 trang)
Chất liệu: Giấy trắng cổ
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Khổ giấy: B5

098 164 0961