Trung Y Khái Luận Tập 1+2+3 (NXB Y Học 1961) – Nhiều Tác Giả

350,000

Số trang: 139+205+271
Chất liệu: Giấy trắng cổ
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Khổ giấy: B5 xuôi

098 164 0961