Đại Phương Tiện Phật Báo Ân Kinh

250,000

Số trang: 516
Chất liệu: Giấy tuyến chỉ hoặc trắng cổ
Ngôn ngữ: Song ngữ Nho – Việt
Khổ giấy: B5 xuôi

098 164 0961