Kinh Tăng Chi Bộ (5 cuốn) – Hòa thượng Thích Minh Châu

500,000

Sách gồm 5 cuốn:
Tập 1 (372 trang)
Tập 2 (336 trang)
Tập 3 (490 trang)
Tập 4 (453 trang)
Tập 5 (323 trang)
Chất liệu: Giấy trắng cổ
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Khổ giấy: B5

098 164 0961