Quyền Mưu Thần Bí – Đại Điển Tích Văn Hóa Trung Hoa – Triệu Quốc Hoa- NXB văn hóa thông tin – 430 trang

250,000

Số trang: 428
Chất liệu: Giấy trắng cổ
Ngôn ngữ: Tiếng Việt (Quốc ngữ)
Khổ giấy: B5 xuôi

098 164 0961