Thuật Toán Và Quyền Mưu – Đỗ Hoàng Linh

180,000

Số trang: 430
Chất liệu: Giấy trắng cổ
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Khổ giấy: B5 xuôi

098 164 0961